English Idioms bắt đầu từ O

Idioms
Nội dung

Việc trau dồi thêm vốn từ vựng trong khi học tiếng Anh cần được luyện tập thường xuyên, đặc biệt là Idioms – Thành ngữ tiếng Anh cần được ôn luyện mỗi ngày để ghi nhớ lâu hơn. Dưới đây là danh sách Idioms bắt đầu từ O, sẽ giúp bạn theo dõi, lên lịch và học tập thật hiệu quả.

Xem thêm:

Danh sách Idioms bắt đầu từ O

Rest on your oars: thư giản, thỏa mãn sau khi đạt được gì đó

To relax after achieving a goal or doing a physically strenuous activity

→ I know you’re happy to have won the election, but you can’t just rest on your oars—you need to start planning your first act as class president now.

Tôi biết bạn rất vui vì đã thắng cuộc bầu cử, nhưng bạn không thể thỏa mãn, thư giãn quá — bạn cần bắt đầu lên kế hoạch cho hành động đầu tiên của mình với tư cách là lớp trưởng ngay bây giờ.

Stick (or poke or put) your oar in: đưa ra ý kiến, lời khuyên khi không được yêu cầu

Give an opinion or advice without being asked

→ I don’t know why you feel you have to stick your oar into every dispute Terry and I are having.

Tôi không biết tại sao bạn cảm thấy bạn phải đưa ra ý kiến vào mọi cuộc tranh cãi mà Terry và tôi đang gặp phải.

Feel your oats: tràn đầy năng lượng

Feel lively and buoyant

→ The dog must be feeling his oats, considering how he’s running around the yard today.

Con chó chắc hẳn đang cảm thấy tràn đầy năng lượng, hãy xem cách nó chạy quanh sân hôm nay.

Get your oats: quan hệ tình dục

Have sexual intercourse

→ I was kissing her excitedly and passionately. You’re gonna get your oats tonight for sure, I thought to myself.

Tôi đang hôn cô ấy một cách hào hứng và say đắm. Tôi nghĩ chắc chắn tối nay bạn sẽ quan hệ với cô ấy.

Off your oats: chán ăn

Lacking an appetite

→ Mrs. Bailey said you were off your oats, sir, so I brought you some chicken broth to keep your energy up.

Bà Bailey nói rằng ông chán ăn, vì vậy tôi đã mang cho ông một ít nước hầm gà để giữ sức cho ông.

Sow your wild oats: lăng nhăng

Go through a period of wild or promiscuous behaviour while young

→ You can’t sow your wild oats forever! Soon, you’ll want a wife and a house, and you’ll regret the things you’re doing now.

Bạn không thể lăng nhăng mãi mãi! Chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ muốn có một người vợ và một ngôi nhà, và bạn sẽ hối hận vì những điều mình đang làm bây giờ.

No object: không là vấn đề

Not influencing or restricting choices or decisions

→ Send my wife the largest bouquet you can find—money is no object.

Gửi cho vợ tôi bó hoa lớn nhất mà bạn có nhé – tiền không là vấn đề.

Idioms Bắt Đầu Từ O

Occam’s razor: nguyên tắc

The principle that in explaining something no more assumptions should be made than are necessary

→ I think our initial hypothesis is too complex. Occam’s razor would suggest we consider the simplest possible explanation.

Tôi nghĩ rằng giả thuyết ban đầu của chúng tôi là quá phức tạp. Nguyên tắc sẽ giúp chúng ta xem xét cách giải thích đơn giản nhất có thể.

Odd one (or man) out: khác người, khó hòa nhập

Someone or something that is different to the others/ Someone who is not able to fit easily or comfortably into a group or society

→ Ever since my injury, I’ve been odd one out when my friends go to play football together.

Kể từ khi chấn thương, tôi đã trở nên khác với bạn bè của tôi khi đi đá bóng cùng nhau.

Ask no odds: không có yêu cầu gì

Ask no favours

Ask no odds of the governing body, and you will not be disappointed.

Không có yêu cầu gì về cơ quan quản lý, và bạn sẽ không thất vọng.

By all odds: bằng mọi cách, không thể nghi ngờ gì nữa

In every possible way; unquestionably

By all odds it is the best film of the year.

Không thể nghi ngờ gì nữa, đó là bộ phim hay nhất của năm.

It makes no odds: không quan trọng

It is the same outcome as choosing other options.

It makes no odds voting for a Democrat or a Republican to be president, if you ask me—they’re both going to lead the country at the behest of Wall Street.

Không quan trọng việc bỏ phiếu cho một đảng viên Dân chủ hoặc một đảng viên Cộng hòa làm tổng thống, nếu bạn hỏi tôi — cả hai đều sẽ lãnh đạo đất nước theo lệnh của Phố Wall.

Lay (or give) odds: chấp nhận cuộc cá cược

To offer a bet with favorable odds to other bettors.

→ Bookmakers are laying odds that the company’s new smartphone outsells its competitors 2:1.

Các nhà cái cá cược rằng điện thoại thông minh mới của công ty bán chạy hơn đối thủ với tỷ số 2:1.

Over the odds: vượt mức

Above or beyond what is considered standard, normal, or acceptable. Used especially in reference to how much something costs. Primarily heard in UK.

→ It has come to light that hospitals have been spending over the odds for everyday equipment and supplies that would cost a private citizen far less.

Người ta thấy rằng các bệnh viện đã chi tiêu vượt mức cho các thiết bị và vật tư hàng ngày mà chi phí cho một công dân tư nhân sẽ thấp hơn nhiều.

Shout the odds: hét lên giận dữ

Shouting angrily, menacingly, or argumentatively.

→ The whole debate consisted of the candidates shaking their fists and shouting the odds—there was very little actual debate at all.

Toàn bộ cuộc tranh luận bao gồm việc các ứng cử viên lắc tay và hét lên giận dữ – có rất ít cuộc tranh luận thực sự.

What’s the odds? có khả năng xảy ra không?

How likely do you think it is that (something will happen or something is the case)?

→ I hear we’re supposed to get over two feet of snow. What are the odds of them canceling school tomorrow, do you reckon?

Tôi nghe nói chúng ta phải có tuyết dày hơn hai mét. Có khả năng mai nghỉ học không, bạn có tính đến điều đó không?

Be in good odour with someone: có mối quan hệ tốt với ai đó

To be in a pleasant or favorable relationship with one.

→ I’ve been in good odor with my next-door neighbor ever since I brought her some of my homemade cookies.

Tôi đã có mối quan hệ tốt với người hàng xóm kế bên kể từ khi tôi mang cho cô ấy một số bánh quy tự làm của tôi.

Odour of sanctity: thánh thiện, tiếng thiêng liêng

A state of grace, saintliness, or holiness/ Smug and often hypocritical moral or social righteousness; sanctimoniousness

→ The nun, who tirelessly devoted her life to helping the poor of her nation, died in an odour of sanctity at the age of 97.

Nữ tu sĩ, người đã cống hiến không mệt mỏi cuộc đời mình để giúp đỡ những người nghèo của đất nước, đã qua đời trong sự thánh thiện ở tuổi 97.

off and on: không liên tục

Intermittently

→ It’s been snowing off and on since last night, but not much has accumulated.

Tuyết đã rơi không liên tục kể từ đêm qua, nhưng lượng tuyết tích tụ không nhiều.

Off and running: bắt đầu tiến triển tốt

Having begun and progressing well or as expected. An allusion to a race

→ I was worried about how the day would go, but once we were off and running, things went without a hitch.

Tôi đã lo lắng không biết ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào, nhưng một khi chúng tôi đã chuẩn bị tốt, mọi thứ sẽ diễn ra không gặp khó khăn gì.

Good offices: hỗ trợ, giúp đỡ người khác

Aid or support given to others, often from a position of influence

→ My English teacher’s good offices helped me to get me an internship at the local newspaper.

Sự hỗ trợ của giáo viên tiếng Anh của tôi đã giúp tôi có được một vị trí thực tập tại một tờ báo địa phương.

Just another day at the office: thói quen nhàm chán, lặp lại, điều bình thường

Another in a series of typical, ordinary days, especially in the context of work. (Often used to highlight that one’s typical day consists of things not normal for most people.)

→ During the team’s peak, each win seemed like just another day at the office. Now that they’ve fallen so far in the ranks, every win feels hard earned.

Trong thời kỳ đỉnh cao của đội, mỗi chiến thắng dường như chỉ là điều bình thường. Bây giờ họ đã tụt hạng cho đến nay, mỗi trận thắng đều cảm thấy khó kiếm được.

In the offing: tương lai, điều gì đó sắp xảy ra

In the future; happening soon

→ A vacation is in the offing for me, and I couldn’t be more ready for it.

Một kỳ nghỉ đang đến, và tôi không thể sẵn sàng hơn cho nó.

No oil painting: không hấp dẫn

Physically unattractive

→ Jack’s a nice guy, he’s just no oil painting, you know?

Jack là một chàng trai tốt, anh ấy không phải là người có vẻ hấp dẫn, đúng không?

Oil the wheels: thúc đẩy quá trình

To facilitate, expedite, ease, or aid something or some process; to make or help things run more smoothly or more easily. Primarily heard in UK.

→ Hopefully this shift in public opinion will help oil the wheels of immigration reform.

Hy vọng rằng sự thay đổi này trong quan điểm của công chúng sẽ giúp thúc đẩy quá trình cải cách nhập cư.

Any old how: bất cẩn, không phải cách tốt nhất

Carelessly; any way that is not the best or preferred method. Typically used in negative constructions to convey that a specific method should be used.

→ You can’t just clean this room any old how—Mom will find any speck of dust you leave behind.

Bạn không thể chỉ dọn dẹp căn phòng qua loa được — Mẹ sẽ tìm thấy bất kỳ hạt bụi nào bạn để lại.

Of the old school: cái nhìn cũ kỹ, trường phái cũ

Having views or subscribing to values or traditions from an earlier era. Typically describes one who is resistant to change or new ways of doing things.

→ John is of the old school—he still believes in the effectiveness of corporal punishment.

John thuộc trường phái cũ – anh ấy vẫn tin vào hiệu quả của hình phạt thể xác.

The old boy network: hệ thống liên lạc của những người bạn chung trường học, tổ chức or clubs để hỗ trợ/giúp đỡ lẫn nhau

A network of privileged men who are members of the same organizations and institutions and who assist each other in professional advancement.

→ When you graduate from Yale, you’re not only getting a degree, but a priceless entry into the old-boy network.

Khi bạn tốt nghiệp Yale, bạn không chỉ nhận được một tấm bằng, mà còn tham gia hệ thống liên lạc của những người bạn chung trường học để hỗ trợ lẫn nhau.

The old days: quá khứ, ngày xưa

The past; a bygone era.

→ How did ladies wear these corsets in the old days? It’s only been a few minutes, and I already can’t breathe!

Ngày xưa các quý cô mặc áo nịt ngực như thế nào? Chỉ mới được vài phút thôi, và tôi đã không thể thở được!

Old enough to be someone’s father: đáng tuổi làm cha, người lớn tuổi

Of a man, much older than one, especially by 20 or more years

→ How could you find him attractive—he’s old enough to be your father!

Làm thế nào bạn có thể thấy anh ấy hấp dẫn – anh ấy đủ tuổi để làm cha của bạn đó!

An old one: trò đùa quen thuộc

A familiar or well-known joke.

→ That an old one, sure to make people laugh.

Đó là một trò đùa quen thuộc, chắc chắn sẽ khiến mọi người bật cười.

The old school tie: tìm việc thông qua quen biết

A bond of kinship between people who graduated from the same private school and help each other in the professional world.

The old school tie is still very influential in the firm, with the majority of upper management coming from the same university.

Mối quan hệ quen biết vẫn có ảnh hưởng rất lớn trong công ty, với phần lớn quản lý cấp trên đến từ cùng một trường đại học.

An old wives’ tale: mê tín

A now-debunked story or idea that was once believed, often superstitiously.

→ Oh, that’s just an old wives’ tale! A broken mirror does not guarantee seven years’ bad luck.

Ồ, đó chỉ là mê tín! Gương vỡ không đảm bảo bảy năm hên xui.

Hold out (or offer) an olive branch: đưa ra lời đề nghị, hòa giải

To extend an offer or gesture of peace, reconciliation, truce, etc. (to someone), so as to end a disagreement or dispute.

→ The conservatives in Congress seem to be holding out an olive branch to Democrats on the issue of raising the debt ceiling.

Những người bảo thủ trong Quốc hội dường như đang hòa giải với đảng Dân chủ về vấn đề nâng trần nợ.

Be on about: nói về điều gì đó một cách dài dòng

To speak about something tediously and at great length. Primarily heard in UK.

→ He just kept rambling about literary metaphors and imagery. I didn’t know what he was on about!

Anh ta cứ lan man về những ẩn dụ và hình ảnh văn học. Tôi không biết anh ta đang nói về cái gì!

Be on at someone: cằn nhằn ai đó

To nag someone about something. In this usage, “at” is followed by a noun or pronoun

→ Ugh, my mom is on at me all the time about my grades, but I just have no interest in the classes I’m taking this semester.

Ugh, mẹ tôi luôn cằn nhằn tôi về điểm số, nhưng tôi chỉ không quan tâm đến các môn học mà tôi đang học trong học kỳ này.

Be on to someone: nhận thức hành động, ý thức

To have knowledge, be suspicious, or be aware of someone’s actions, behavior, or intention.

→ The police are on to us! Everybody run!

Cảnh sát đang truy sát chúng ta! Mọi người chạy!

It’s not on: không chấp nhận được

To be inappropriate and/or unfair, as of one’s behavior.

→ I’m sorry, but it’s just not on to spread gossip about someone.

Tôi xin lỗi, nhưng không thể chấp nhận được khi nói chuyện phiếm về ai đó.

On it: xử lý tình huống, công việc thành thạo

Handling, or about to handle, a situation very adequately or adeptly.

→ Wow, Janet has been on it lately, hasn’t she?

Chà, Janet gần đây đã xử lý tốt công việc, phải không?

On side: hỗ trợ

Supportive or in aid of one or one’s idea, plan, intention, etc

→ We’re all on your side, Jerry. We just want to see this issue resolved as quickly and easily as possible.

Tất cả chúng tôi đều sẽ hỗ trợ bạn, Jerry. Chúng tôi chỉ muốn thấy sự cố này được giải quyết nhanh nhất và dễ dàng nhất có thể.

You’re on: đồng ý với điều gì đó

An exclamation of agreement to something that was said or that is happening, often (but not always) a challenge or a wager.

→ A: “Want to see who can run to the end of the road the fastest?” B: “You’re on!”

A: “Muốn xem người có thể chạy đến cuối đường nhanh nhất không?” B: “Được thôi!”

Once a (something), always a (something): bản chất bẩm sinh khó có thể thay đổi

A person’s innate or fundamental nature is not something they are willing or able to change.

→ We says he’s trying to leave his life of crime behind, but once a criminal, always a criminal.

Chúng tôi nói rằng anh ta đang cố gắng bỏ lại cuộc sống tội phạm của mình, nhưng một khi đã là tội phạm thì luôn luôn là tội phạm.

Once and for all: vĩnh viễn

Permanently

→ Tom went back to the outpost to settle his feud once and for all.

Tom đã quay trở lại tiền đồn để giải quyết mối thù của mình một lần và mãi mãi.

Once and future: ai/điều gì mãi trường tồn, vĩnh cửu, bất biến

Used to categorize someone or something as having an enduring, eternal quality or status. A play on The Once and Future King, a series of novels about the legendary King Arthur.

→ But the real star is John Smith as Falstaff, Shakespeare’s once and future comic rogue.

Nhưng ngôi sao thực sự là John Smith trong vai Falstaff, kẻ giả mạo truyện tranh của Shakespeare.

Once bitten, twice shy: trải qua một điều  đó không như ý muốn, sẽ cẩn trọng hơn trong những lần kế tiếp

Once one is hurt by someone or something, one will be extra cautious to avoid that person or thing.

→ I’ve learned my lesson from dating actors—once bitten, twice shy.

Tôi đã học được bài học từ việc hẹn hò với các diễn viên — một lần bị cắn là tởn tới già (bài học nhớ đời).

Once (or every once) in a while: thỉnh thoảng

Occasionally; sometimes.

→ I don’t travel often, but every once in a while I just need to get away from the city.

Tôi không đi du lịch thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng tôi chỉ cần rời khỏi thành phố.

Get something in one: đoán thành công trong lần đầu tiên

To decipher or guess something on the first try

→ Good going, James! You got it in one!

Tốt lắm, James! Bạn đã đoán đúng trong lần đầu tiên!

One on one: 1:1

Consisting of only two people, with one person’s attention or energy focused solely on the other person.

→ I make a point of offering one-on-one tutoring sessions for any student who feels like they need it.

Tôi quan tâm đến việc mở các buổi dạy kèm riêng cho bất kỳ học sinh nào cảm thấy cần.

The one that got away: người ra đi, hối tiếc vì đã mất

Someone or something that one regrets having lost.

→ You’re never going to be happy in your love life if you spend the rest of your days pining over the one who got away.

Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc trong đời sống tình cảm của mình nếu bạn dành những ngày còn lại của mình để chăm lo cho một người đã bỏ đi.

One-horse race: ứng cử viên vượt trội hơn người khác

A competition in which one participant is superior to the others and thus more likely to win.

→ After interviewing all of the job candidates, it’s clearly a one-horse race. Nobody can beat Kim’s experience and qualifications.

Sau khi phỏng vấn tất cả các ứng viên xin việc, đây rõ ràng là một cuộc đua. Không ai có thể đánh bại Kim về kinh nghiệm và trình độ.

One-horse town: một thị trấn buồn tẻ

A very small and unremarkable town that is typically regarded as dull or boring

→ I can’t wait to graduate high school and get out of this boring, one-horse town!

Tôi nóng lòng muốn tốt nghiệp trung học và thoát khỏi thị trấn buồn tẻ này!

Know your onions: có hiểu biết, kỹ năng trong lĩnh vực nào đó

To be very knowledgeable or skilled in some area. Primarily heard in UK, Australia.

→ I think Nicole is our best candidate for the job—when it comes to corporate accounting, she really knows her onions.

Tôi nghĩ Nicole là ứng cử viên sáng giá nhất của chúng tôi cho công việc — khi nói đến kế toán doanh nghiệp, cô ấy thực sự có kỹ năng tốt.

Be open with: trung thực, cởi mở, thẳng thắn

To be honest and direct with one; to be candid with one

→ You need to be open with your girlfriend if you want this relationship to last.

Bạn cần cởi mở với bạn gái nếu muốn mối quan hệ này kéo dài.

In (or into) the open: không bị che khuất/ công khai

Literally, in an unenclosed or outdoor space/ By extension, available for public viewing, participation, or experience

→ Now that details of the legislation are in the open, many people are worried that it signals a clampdown by the government on the press.

Bây giờ các chi tiết của luật pháp đang được công khai, nhiều người lo lắng rằng nó báo hiệu một sự đàn áp của chính phủ đối với báo chí.

Open and shut: rõ ràng, dễ giải quyết, đơn giản

Clear-cut or straightforward, as of a legal case. Often hyphenated if used before a noun.

→ With all the evidence against the defendant, I expect this to be an open-and-shut case.

Với tất cả các bằng chứng chống lại bị cáo, tôi cho rằng đây là một vụ án dễ giải quyết.

Open sesame: thứ gì đó giúp đạt mục tiêu

Something that helps one to achieve a goal or access an opportunity

→ Good grades in high school should be the only “open sesame” you need to get into the college you want.

Điểm tốt ở trường trung học sẽ là cơ hội duy nhất bạn cần để vào được trường đại học mà bạn muốn.

With your eyes open: nhận thức rủi ro

With keen or complete knowledge, awareness, or expectations

→ I know they’re offering you a lot of money, but make sure you go into this situation with your eyes open—it could be a scam.

Tôi biết họ đang cung cấp cho bạn rất nhiều tiền, nhưng hãy chắc chắn rằng trong tình huống này bạn cần nhận thức được rủi ro — đó có thể là một trò lừa đảo.

For openers: cho người mới bắt đầu, bước đầu tiên

As a first step; for starters

→ A: “I’d like to help in some way, if I can.” B: “OK. For openers, you could set up chairs for the guests.”

A: “Tôi muốn giúp theo một cách nào đó, nếu tôi có thể.” B: “Được rồi. Bước đầu tiên, bạn có thể sắp xếp ghế cho khách.”

The opium of the people: tạo ra cảm giác ảo

That which creates a feeling of false happiness, contentment, or numbness to reality. Adapted from Karl Marx’s description of organized religion.

→ All of these pieces of technology, these video games, these television shows, they are all just the opium of the people, keeping us blind and numb to the machinations of the corporations and politicians that control everything.

Tất cả những công nghệ này, những trò chơi điện tử, những chương trình truyền hình này, tất cả đều chỉ là thứ thuốc phiện của con người, khiến chúng ta mù quáng và tê liệt trước những mưu đồ của các tập đoàn và chính trị gia kiểm soát mọi thứ.

Opportunity knocks: cơ hội thành công

A major opportunity to find success presents itself or becomes available.

→ You have to be ready to act if opportunity knocks, or you might end up regretting it forever.

Bạn phải sẵn sàng hành động nếu cơ hội ập đến, nếu không bạn sẽ phải hối hận mãi mãi.

Keep (or leave) your options open: không đưa ra quyết định có hạn chế cho tương lai

To refrain from making a decision or commitment that will limit one’s choices in the future.

→ You’re awfully young to be getting married. I just think you should keep your options open until you’re finished with college.

Bạn còn rất trẻ để kết hôn. Tôi chỉ nghĩ rằng bạn nên tạo thêm các lựa chọn của mình cho đến khi bạn hoàn thành đại học.

Squeeze (or suck) an orange: tận dụng mọi thứ được cung cấp

To make use of everything someone or something has to offer.

→ This business is like squeezing an orange: it doesn’t matter who’s doing the squeezing, you’ll still get orange juice.

Công việc kinh doanh này giống như vắt một quả cam: không quan trọng ai là người vắt, bạn vẫn sẽ nhận được nước cam.

Into orbit: kích động, hoảng sợ

Into a state of extreme agitation, panic, irritation, or anger

→ Few things send me into orbit like someone who doesn’t use their turn signals on the road.

Rất ít thứ khiến tôi hoảng sợ như một người không sử dụng đèn báo rẽ trên đường.

Orders are orders: mệnh lệnh là mệnh lệnh, phải làm theo một quyết định nào đó dù cảm thấy khó chịu

This thing or things must be done because a person of authority has commanded it, even if it or they are unpleasant to do.

→ Look, I don’t like having to decide who’s going to lose their job, but orders are orders, and we have to let someone go.

Nghe này, tôi không thích phải quyết định xem ai sẽ mất việc, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, và chúng ta phải để ai đó ra đi.

Out of order: không hoạt động

Not functioning properly or at all.

→ Sorry, the vending machine is out of order. You’ll have to go across the street to get a snack.

Xin lỗi, máy bán hàng tự động không hoạt động. Bạn sẽ phải băng qua đường để mua một món ăn nhẹ.

How the other half lives: thể hiện hoặc ám chỉ lối sống của một nhóm khác trong xã hội, đặc biệt là một nhóm giàu có hơn

How people with very different lifestyles from one’s own live. The “other half” is typically understood to be significantly richer or poorer than oneself

→ I stop by my wealthy step-sister’s house sometimes just to see how the other half lives.

Đôi khi tôi ghé qua nhà người chị kế giàu có của mình chỉ để xem cuộc sống giàu có của chị ta như thế nào.

At outs: không nói chuyện, tranh chấp, tức giận với ai đó

No longer speaking or on friendly terms (with someone); having a dispute or angry (with someone).

→ Jen and I have been at outs ever since she accused me of stealing her bike.

Jen và tôi đã bất hòa kể từ khi cô ấy buộc tội tôi ăn cắp chiếc xe đạp của cô ấy.

Out and about: hoạt động bình thường

Doing things outside from the house.

→ I’m just out and about with Mary if you want to come join us.

Tôi chỉ đi chơi với Mary nếu bạn muốn tham gia cùng chúng tôi.

Out and away: bỏ xa, vượt trội hẳn

By a very wide, inarguable margin. Usually used just before a superlative, such as “the best.”

→ They’re out and away the best team in the league, but they’ve had a string of bad luck recently.

Họ đang là đội xuất sắc nhất giải đấu, nhưng họ đã gặp phải một chuỗi vận rủi gần đây.

Out for: hóa hức, quyết tâm đạt điều gì đó

Eager or determined to achieve or obtain something

→ You can tell the young legal aide is out for a promotion, judging by the amount of time and energy he keeps putting into each case.

Bạn có thể nói với trợ lý pháp lý trẻ tuổi đang quyết tâm thăng chức, đánh giá dựa trên lượng thời gian và năng lượng mà anh ta tiếp tục dành cho mỗi trường hợp.

Out of it: bối rối, mất phương hướng/ say rượu mất ý thức/ không nhận thức thức hay hiểu biết về điều gì đó

In a sedate, confused, or disoriented condition; feeling or seeming disconnected from reality/ Heavily intoxicated by drugs or alcohol, especially to the point of becoming unconscious, nonsensical, or out of control/ Not aware of or knowledgeable about something; not included or participating in something, especially a particular trend, group, or activity

→ My dad is so out of it. Doesn’t he know that wearing socks with sandals looks ridiculous?

Bố tôi không nhận thức được. Ông ta không biết rằng việc đi tất với dép trông rất kỳ cục sao?

Out to lunch: ra ngoài ăn trưa/ tách rời với xã hội

Literally, having left one’s home or workplace to get lunch/ Figuratively, not connected or in touch with the real world; absentminded or uninformed.

→ Jim’s been a bit out to lunch lately, don’t you think?

Jim dạo này hơi tách biệt với mọi người, bạn có nghĩ vậy không?

Out with it: hãy nói ra đi

Say what you are thinking or reveal some information, especially after hesitation or delay. Used as an imperative.

→ OK, I know you’re upset with me for some reason. Out with it!

OK, tôi biết bạn đang bực bội với tôi vì một số lý do. Hãy nói ra đi!

The great outdoors: không gian ngoài trời

Collectively, all outdoor space, especially wild places used for recreational activities such as hiking or camping; nature.

→ It’s great to get away from the city every now and then and spend a bit of time in the great outdoors!

Thật tuyệt khi thỉnh thoảng rời khỏi thành phố và dành một chút thời gian ở ngoài trời tuyệt vời!

Get outside of: ăn, thưởng thức

To fully and heartily consume food or a beverage.

→ I’d love to get outside of a fat, juicy steak right about now.

Tôi rất muốn thưởng thức miếng bít tết béo ngậy, ngon ngọt ngay bây giờ.

On the outside looking in: loại người nào đó ra

Excluded from something that one wanted to participate in

→ All of my friends were invited to the biggest party of the year, and here I am, on the outside, looking in.

Tất cả bạn bè của tôi đã được mời đến bữa tiệc lớn nhất trong năm, và tôi không được mời.

Over and done with: hoàn toàn kết thúc

Completely finished and no longer one’s concern, especially something unpleasant.

→ I’m glad that’s over and done with—I absolutely hate getting blood drawn at the doctor’s office.

Tôi rất vui vì điều đó đã hoàn toàn kết thúc — tôi hoàn toàn không ghét việc lấy máu tại phòng khám của bác sĩ.

Go overboard: rơi khỏi tùa/ hành động thiếu kiềm chế

Literally, to fall off of a boat/  To act without restraint in some area

→ Be careful standing so close to the edge—we don’t want anyone to go overboard!

Hãy cẩn thận khi đứng gần mép vực — chúng tôi không muốn bất kỳ ai rơi khỏi tàu!

Throw something overboard: loại bỏ, sa thải

To dispose or get rid of something or someone. Likened to throwing something over the side of a ship.

→ In a major corporate shake-up, most of the company’s upper-level management was thrown overboard at the end of the fiscal year.

Trong một đợt biến động công ty lớn, hầu hết ban lãnh đạo cấp trên của công ty đã bị sa thải vào cuối năm tài chính.

Over-egg the pudding: xảy ra sai sót, làm điều gì đó tồi tệ hơn bằng cách làm quá nhiều việc hoặc cố gắng quá sức để cải thiện tình hình

To get something wrong or make something worse by doing too much of something or trying too hard to improve a situation. Primarily heard in UK.

→ I think we’ve over-egged the pudding with the amount of technology we’ve crammed into our daily lives—no one knows how to have a quiet moment anymore.

Tôi nghĩ rằng chúng ta đã cố gắng tiếp xúc với công nghệ trong cuộc sống hàng ngày của mình — không ai biết làm thế nào để có một khoảnh khắc yên tĩnh nữa.

Overplay your hand: quá tự tin vào khả năng

To have too much confidence in one’s ability or position and fail to achieve something as a result.

→ Despite how many want the law repealed, the president may be overplaying his hand by trying to completely dismantle it without having something to take its place.

Mặc dù có bao nhiêu người muốn luật bị bãi bỏ, tổng thống có thể đã quá tự tin khi cố gắng phá bỏ hoàn toàn nó mà không có thứ gì đó thay thế.

Overshoot (or overstep) the mark: vượt qua mục tiêu dự tính

To pass the intended target, typically due to poor judgment.

→ I think we overshot the mark with our estimate.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã vượt quá mức đánh giá với mục tiêu dự tính của chúng tôi.

Owe someone one: mang ơn người nào đó

To be indebted to one for something they did..

→ Thanks for not ratting me out to the boss about being late this morning—I owe you one!

Cảm ơn vì đã không chọc tức tôi với ông chủ về việc đi muộn sáng nay — tôi nợ bạn!

As if you own the place: hống hách, tự cao

In a supremely confident way. The phrase sometimes indicates that the speaker is annoyed by such confidence.

→ Ugh, the boss’s son always walks through the office as if he owns the place.

Ugh, con trai của ông chủ luôn đi ngang qua văn phòng như thể anh ta làm chủ nơi này.

Be your own man (or woman or person): làm việc, suy nghĩ độc lập, kiên định

To act, think, or work independently; to not accept or be swayed by outside influences.

→ You can’t just accept everything you read in the media—you have to be your own man.

Bạn không thể chỉ chấp nhận mọi thứ bạn đọc trên các phương tiện truyền thông — bạn phải là người độc lập, kiên định.

Come into its (or your) own: hữu ích

Of a thing, to prove to be very useful or helpful.

→ When you’re waiting for the bus in freezing weather, your coat will really come into its own, believe me.

Khi bạn đợi xe buýt trong thời tiết lạnh giá, áo khoác sẽ thực sự sẽ giúp bạn đó, tin tôi đi.

Get your own back: trả thù

To take or get revenge upon a person or group of people, especially as a means of recompense or personal satisfaction for a slight or previous setback; to avenge oneself.

→ Our ground troops may have been outgunned by the insurgents, but we’ll get our own back when we begin the airstrikes.

Bộ đội mặt đất của chúng ta có thể đã bị quân nổi dậy tiêu diệt gọn gàng, nhưng chúng ta sẽ trả thù khi bắt đầu các cuộc không kích.

Hold your own: có đủ kỹ năng

To be able to do something with a sufficient level of skill or as well as others can.

→ Don’t you worry about me—I’ve been playing basketball since I was a kid and can hold my own against you bums.

Bạn đừng lo lắng về tôi — tôi đã chơi bóng rổ từ khi còn nhỏ và có thể tự mình chơi với các bạn.