Word Work Activity: Popsicle Spelling

Nội dung chính

Trẻ nhỏ có một niềm yêu thích những chiếc que kem hơn là… flashcard. Bài tập tiếng Anh cho trẻ em này, thay vì đánh vần bằng các thẻ flashcard hay các ký tự chữ cái, thì trẻ sẽ được luyện tập đánh vần bằng các que kem.

Hãy chuẩn bị cho trẻ một bộ que kem và một danh sách từ vựng luyện tập. Bé sẽ chọn từ danh sách ra một từ, úp danh sách xuống và bắt đầu đánh vần từ đó bằng những chiếc que. Phụ huynh sẽ ngạc nhiên khi trẻ có thể chơi cả ngày với chúng. Chẳng hiểu các que kem lại có sức thu hút đến vậy!

Tải về Popsicle Spelling:

Tham khảo thêm:

MỚI NHẤT