Hiến pháp Hoa Kỳ

Điều gì làm cho Hiến pháp Hoa Kỳ trở nên đặc biệt nhất?

Nội dung chính

Điều gì đã làm cho Hiến Pháp Hoa Kỳ trở nên đặc biệt đến vậy? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để cùng học với bé môn Social Studies nhé.

Điều đặc biệt của Hiến Pháp Hoa Kỳ

Hiến pháp Hoa Kỳ là nền tảng của Chính phủ Liên bang. Nó thường được gọi là luật tối cao của đất nước, không luật nào có thể được thông qua trái với các nguyên tắc của nó. Đồng thời, nó linh hoạt và cho phép thay đổi Chính phủ.

Hiến pháp Hoa Kỳ được biết đến như một văn bản “sống” vì nó có thể được sửa đổi, mặc dù trong hơn 200 năm chỉ có 27 lần sửa đổi.

Hiến pháp Hoa Kỳ được phân thành ba phần. Phần đầu tiên gồm: Lời mở đầu, mô tả mục đích của tài liệu và Chính phủ Liên bang. Phần thứ hai gồm: bảy điều, xác định cách thức Chính phủ được cấu trúc và cách Hiến pháp có thể được thay đổi. Phần thứ ba là Tu chính án, liệt kê những thay đổi đối với Hiến pháp, trong đó 10 điều đầu tiên được gọi là Tuyên ngôn Nhân quyền – Bill of Rights.

Hiến Pháp Hoa Kỳ

Hiến pháp Hoa Kỳ thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang. Đó là hệ thống của Chính phủ Liên bang, là dân chủ do nhân dân tự quản, và nó là một nước Cộng hòa vì quyền lực của Chính phủ bắt nguồn từ người dân.

Mục đích của Chính phủ Liên bang như được tìm thấy trong Lời mở đầu của Hiến pháp, là thiết lập Công lý, đảm bảo hòa bình trong nước, cung cấp sự phòng thủ chung, thúc đẩy phúc lợi chung và bảo đảm sự tự do.

Các nhà sáng lập đã thiết lập ba nguyên tắc chính mà Chính phủ dựa trên: Quyền vốn có, hoặc quyền mà bất kỳ ai sống ở Mỹ đều có tự quản hay Chính phủ do nhân dân Tách các quyền hạn, hoặc các nhánh của Chính phủ với các quyền lực riêng biệt. Sau Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ (1775-1783), các bang hoạt động theo Điều khoản Hợp bang, nhưng Điều khoản cung cấp rất ít hướng dẫn cho các bang.

Hiến Pháp Hoa Kỳ

Vào tháng 9 năm 1786, có một cuộc họp ở Annapolis, Maryland, nơi các đại diện từ New York, New Jersey, Delaware, Virginia và Pennsylvania gặp nhau để xem họ có thể làm gì về các rào cản thương mại được thiết lập giữa các bang. Hệ thống chính phủ được thiết lập bởi các Điều khoản Liên bang đã không điều chỉnh thương mại giữa các bang và cần phải được thay đổi.

Trên đây là những điều khiến cho Hiến pháp Hoa Kỳ trở nên đặc biệt đối với công dân Mỹ và cả các nước trên Thế giới.

MỚI NHẤT