cau-sentence

Câu (Sentences)

Nội dung chính

Khi đề cập đến ngữ pháp tiếng Anh (grammar), chắc chắn nhiều bạn vẫn còn phân vân về các cấu trúc của câu trong tiếng Anh, khiến cho việc học khó khăn hơn bao giờ hết. Bài học súc tích dưới đây sẽ giúp người học nắm chắc hơn về câu và các dạng câu (sentences) trong ngữ pháp tiếng Anh.

Định nghĩa Câu (Sentences)

Sentences (Câu) là đơn vị lớn nhất của bất kỳ ngôn ngữ nào. Trong tiếng Anh, nó bắt đầu bằng một chữ cái viết hoa và kết thúc bằng dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than.

Câu được hình thành bởi các từ riêng rẽ được sắp xếp cạnh nhau để diễn đạt một ý nghĩa hoàn chỉnh.

Thông thường trong ngữ pháp tiếng Anh, một câu bao gồm ít nhất một chủ từ và một động từ. Đôi khi chủ từ có thể được lược bỏ nhưng động từ lại là thành phần thiết yếu và quan trọng.

sentences

Nói cách khác, trong ngữ pháp tiếng Anh, một câu hoàn chỉnh cần đạt 3 yếu tố:

  • Thứ nhất, ở dạng viết, một câu bắt đầu bằng chữ in hoa và kết thúc bằng dấu chấm, dấu chấm hỏi hay dấu chấm than.
  • Thứ hai, nó phải đủ nghĩa và mạch lạc.
  • Thứ ba, trong câu phải có ít nhất một chủ ngữ (có thể lược bỏ), và một động từ (thành tố bắt buộc).

Các dạng câu trong tiếng Anh

sentences
Processed with VSCOcam with a1 preset Processed with VSCOcam with c6 preset

Về mặt cấu trúc, có 4 loại

Câu đơn (Simple Sentence)

Chỉ có 1 mệnh đề chính, bao gồm 1 chủ từ và 1 động từ

Câu ghép (Compound Sentence)

Có từ hai mệnh đề chính trở lên, nối với nhau bằng những liên từ và phải có dấu phẩy hay dấu chấm phẩy phía trước liên từ.

Câu phức (Complex Sentence)

Câu phức cũng có từ hai mệnh đề trở lên nhưng một trong số chúng phải là mệnh đề phụ thuộc và những câu còn lại là mệnh đề chính. Giữa những mệnh đề này cũng cần những liên từ hay phụ thuốc hay dấu phẩy để liên kết chúng.

Câu phức tổng hợp (Compound-complex sentence)

Là câu có ít nhất 2 mệnh đề chính và ít nhất 1 mệnh đề phụ

Về mặt chức năng, có 4 dạng chính

sentences

Câu trần thuật (Declarative sentence)

Là loại câu phổ biến được dùng để truyền đạt thông tin hay tuyên bố một điều gì đó. Kết thúc câu là một dấu chấm.

Câu mệnh lệnh (Imperative sentence)

Dạng câu này thường được đưa ra khi ta muốn đưa ra mệnh lệnh hay yêu cầu gì đó đối với người khác. Nó thường kết thúc bởi dấu chấm cuối câu nhưng trong một số trường hợp, dấu chấm than vẫn hợp lệ.

Câu nghi vấn (Interrogative sentence)

Thường dùng để hỏi nên kết thúc câu bắt buộc phải là dấu chấm hỏi.

Câu cảm thán (Exclamatory sentence)

Dạng câu này được sử dụng để diễn tả dòng cảm xúc như vui, buồn, băn khoăn, tức giận,… Kết thúc câu sẽ là dấu chấm than.

Hy vọng rằng sau khi đúc kết tất cả kiến thức của bài học ngày hôm nay, các bạn học ngoại ngữ đã nắm vững được các dạng cấu trúc câu trong ngữ pháp tiếng Anh, từ đó có thể thành thạo trong việc áp dụng chúng vào văn viết cũng như giao tiếp hàng ngày. Chúc các bạn sớm thành công trên con đường chinh phục ngữ pháp tiếng Anh!

MỚI NHẤT
cau-sentence
Câu (Sentences)

Khi đề cập đến ngữ pháp tiếng Anh (grammar), chắc chắn nhiều bạn vẫn còn phân vân về các cấu trúc của câu trong tiếng

Xem thêm »
Thì quá khứ (Past Tense)

Trong ngữ pháp (Grammar) tiếng Anh, các thì thể hiện thời gian của một hành động trong câu thường được thực hiện bởi hoặc xoay

Xem thêm »